Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
DIENSTEN
terugkeren afdrukvoorbeeld
Mobiliteitsbeheer
Mobiliteit wordt een steeds grotere uitdaging, zeker voor de stadsbewoners. Om de files en alle nadelige gevolgen ervan (tijdverlies, stress, conflicten, gevaar voor zwakke weggebruikers, enz.) in te dijken, stelt AGECO twee diensten voor : de realisatie van verkeers- en parkeerstudies en het uitwerken van bedrijfsvervoerplannen.

Voor de verkeers- en parkeerstudies hangt natuurlijk zeer veel af van het voorgelegde probleem en de verwachte oplossingen. Zonder te willen veralgemenen, worden deze studies gewoonlijk verricht ofwel in het kader van nieuwe projecten, of omdat er verkeers- of parkeerproblemen worden vastgesteld en ze moeten worden opgelost. In beide gevallen kunt u rekenen op de deskundigheid van AGECO : verkeers- en parkeertellingen, verkeersstroomanalyses, aan het licht brengen van conflicten tussen gebruikers, voorstellen inzake weginrichting, planning van werken, enz.

De bedrijfsvervoerplannen, ook wel “mobiliteitsplannen” genoemd, kunnen één van de oplossingen vormen voor de mobiliteitsproblematiek. Deze plannen hebben tot doel het wegverkeer te verminderen, door het personeel aan te moedigen gebruik te maken van alternatieve vervoermiddelen (openbaar vervoer, collectief privé-vervoer, fiets, te voet), aan carpooling of carsharing te doen of zelfs thuis te werken. Om dit te realiseren, kan AGECO u helpen bij de opmaak, de uitvoering en de opvolging van het plan : analyse van de bestaande toestand, bereikbaarheidsstudie, vaststelling van het mobiliteitsprofiel, wijzen op potentiële veranderingen, voorstellen van maatregelen, hulp bij het opzetten van die maatregelen en het in stand houden van het opgezette systeem.