Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
EXPERTISE
terugkeren afdrukvoorbeeld
Expertise inzake bemiddeling en communicatie

Onze knowhow omvat een onbetwistbare expertise inzake bemiddeling en communicatie bij de verschillende overheden die advies moeten uitbrengen in soms zeer gevoelige dossiers, maar ook bij verschillende en soms zelfs botsende belangengroeperingen (industrie, overheid, omwonenden, NGO’s, enz.).

Wij slagen erin om standpunten die oorspronkelijk soms erg ver uit elkaar liggen (economische belang, NIMBY-syndroom, volksgezondheid en openbare veiligheid, sociale uitdagingen, ...) op objectieve wijze te verzoenen. Dit bemiddelingstalent steunt op een gevoel voor diplomatie, een eigenschap van AGECO die unaniem wordt erkend door onze cliënten en die verschillende andere belangengroeperingen.

Onze bevoorrechte toegang tot de Europese instellingen in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement, enz.) stelt ons niet alleen in staat de Europese strategieën en beleidslijnen in onze kennisgebieden van heel dichtbij te volgen maar ook bijzondere contacten te leggen waardoor wij de gunstige uitkomst van een dossier in de hand kunnen werken. Deze uitzonderlijke positie biedt een onbetwistbaar voordeel bij tussenkomsten op internationaal niveau.

De inhoud en de presentatie van de dossiers na de bemiddeling, vormen dan een voor de verschillende betrokken partijen aanvaardbaar compromis tussen technische, economische, milieu- en juridische aspecten. Op het ogenblik dat een dossier officieel wordt ingediend, is het in de meeste gevallen dan ook al officieus door de gemeenschap aanvaard.

Anticiperen, opbouwen, uitleggen, communiceren, onderhandelen, overtuigen, aanvaarden, argumenteren, aantonen, heropbouwen, wegen en afwegen zijn vaardigheden die de AGECO-deskundigen telkens opnieuw aan de dag leggen om hun talrijke opdrachten tot een goed einde te brengen.