Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
EXPERTISE
terugkeren afdrukvoorbeeld
Economische en beheersexpertise

De economische expertise van AGECO steunt op een grondige kennis van :

  • de medespelers op de markt : frequente contacten met verschillende gecertificeerde onderzoekslaboratoria, erkende aannemers, gespecialiseerde ondernemingen op verschillende milieu-, veiligheids- en gezondheidsgebieden, speciale technieken, stabiliteit, stedenbouw, architectuur, mobiliteit, enz.
  • de kosten van de verschillende technieken van analyse, sanering, zuivering, herstel, afval- en bodembehandeling, …, alsook de kosten van de technische installaties en de materialen
  • de dwingende economische eisen van de klanten : bij de keuze van de voorgestelde technieken wordt rekening gehouden met de technische en economische eisen van onze klanten
  • de kosten van de aanbevolen oplossingen en de financiële impact voor onze klanten : de overwogen oplossingen worden altijd vergeleken met de reële behoeften van onze klanten en met de beschikbare middelen
  • de steun en toelagen die men kan verkrijgen (adviesverlening, tegemoetkoming bij milieu- of energiebesparende investeringen, …)
  • Een essentieel element in de bijstand die AGECO u kan bieden in samenhang met onze economische expertise, is een heel scherp bewustzijn van uw beheersimperatieven. De naleving van de termijnen maar ook de flexibiliteit van onze groep garanderen u een minimaal oponthoud bij onvoorziene omstandigheden.

    Tenslotte zij nog opgemerkt dat onze eigen kostenbeheersing voor u een garantie is dat u kwaliteitsprestaties verkrijgt tegen de beste prijs!