Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
EXPERTISE
terugkeren afdrukvoorbeeld
Technische en wetenschappelijke expertise

Het beroep van adviesverlening inzake milieu, veiligheid en gezondheid vereist een aanzienlijke technische en wetenschappelijke beheersing. Buiten de juristen, de tekenaars en de administratieve medewerkers, die overigens onmisbaar zijn, heeft het merendeel van het personeel van AGECO een wetenschappelijk universitair of hoger-onderwijsdiploma (burgerlijk ingenieurs bouwkunde, burgerlijk mijnbouwingenieurs, geologen, stabiliteitsingenieurs, hydrogeologen, bio-ingenieurs, chemisch ingenieurs, biologen, stedenbouwkundigen, architecten, commercieel ingenieurs, economen, enz.). Vaak hebben ze aanvullende opleidingen gevolgd die hen een transversale kijk geven op de hen toevertrouwde opdrachten.

Bijgevolg kunnen wij u een zeer uitgebreide technische expertise bieden :

  • Expertise inzake bedrijfsinrichtingen : analyse van de conformiteit van opslagtanks, werkingsstudie van zuiveringsinstallaties, dimensionering van luchtbehandelingssystemen, enz.
  • Expertise van technische prestaties en resultaten : uitvoering en/of kritische opvolging van technische prestaties : verkeers- en parkeertellingen, peilingen en penetratieproeven, piëzometers, geluids- en trillingsmetingen, dichtheidsproeven, metingen van de luchtkwaliteit en geuren, laboratoriumanalyses, opvolging van werken, enz.
  • Expertise inzake informaticatoepassingen : modelvorming van de verspreiding van verontreiniging (atmosfeer, vloeistoffen, ...), modelvorming van risico’s (risico’s verbonden met de veiligheid, de bodem- en grondwatervervuiling, de verspreiding van vervuilende stoffen in de atmosfeer), geïntegreerd milieuzorgsysteem (ISO 14001, …), verkeersmodellen, tekenprogramma’s, spreadsheets, beheer van databanken, GIS, enz.
  • Expertise inzake de verschillende voorgestelde technische oplossingen : gedetailleerde analyse van de verschillende voorgestelde technieken, rekening houdend met economische en maatschappelijke eisen
  • Expertise inzake ontvangende milieus : studie van de ontvangende milieus van verontreinigende stoffen (analyses van lucht, oppervlaktewater, grondwater, bodem, fytosanitaire studies, enz.)