Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
DIENSTEN
terugkeren afdrukvoorbeeld
Verificateur van emissieverslagen voor broeikasgassen – Uitstoothandel

AGECO heeft ervaring op het gebied van emissievergunningen van broeikasgassen (BKG) in het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast en aanvullend op de emissievergunningen houden wij ons bezig met de verificatie van de BKS-emissieverslagen voor de betrokken exploitanten. Dergelijke verificaties hebben tot doel :

  • te garanderen dat de door de aanvrager in het kader van de rapportage verstrekte gegevens op conforme en correcte manier werden verkregen rekening houdend met de in de emissievergunning bepaalde bewakingssystemen en dat ze betrouwbaar zijn en geen significante fouten bevatten ;
  • de resultaten van alle verificatieprocessen te presenteren in de vorm van een bevestigingsrapport of een verificatie- en conformiteitsattest.
  • Praktisch gezien maken wij een auditverslag op op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens (betrokken installaties en brandstoffen, toegepaste bewakingsmethodes, enz.) en een bevestigingsrapport of een verificatie- en conformiteitsattest (onze mening over de emissierapportage van de onderneming).

    Hiertoe worden de door de onderneming ter beschikking gestelde, administratieve en technische gegevens betreffende de site helemaal doorgelicht en wordt ook minstens één grondig inspectiebezoek aan de site gebracht.