Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
DIENSTEN
terugkeren afdrukvoorbeeld
Europese en internationale context

Terwijl de grote lijnen van het Europese Milieubeleid worden uitgestippeld in Brussel, passen enkele lidstaten een strengere milieuwetgeving toe, die haar legitimiteit kan putten uit de oprichtingsbeginselen van de Unie. Men moet dus rekening houden met de milieureglementering op verschillende niveaus en naast het beleid van de Europese Unie, ook dat van de lidstaten volgen.

AGECO volgt aandachtig de internationale milieuconferenties, de ondertekening van de akkoorden en conventies (UNFCC, Protocol van Kyoto, enz.) en de evolutie van de Europese wetgeving (REACH-verordening, voorbereidende documenten, ….). De AGECO-deskundigen houden rekening met deze referenties in hun analyses van bestaande en potentiële risico’s waaraan hun klanten blootstaan.

AGECO kan de eisen, beperkingen en onzekerheden bepalen, verbonden aan de vestiging van een onderneming in lidstaten met een minder proactieve houding ten aanzien van de Europese richtlijnen en verordeningen (richtlijnen IPPC, RoHS, WEEE,…). Het nut van een dergelijke analyse kan zich onder meer uiten in een concurrentievoordeel, door een betere afstemming op het reglementair kader.

De AGECO-deskundigen weten, in een optiek van strategische planning, de risico’s verbonden aan een striktere reglementering en het onderzoek en de ontwikkeling van technologische oplossingen met elkaar in evenwicht te brengen.

Het multinationale en multidisciplinaire team van AGECO, bijgestaan door haar netwerk van deskundigen, is dus voor iedere Belgische of buitenlandse onderneming die aan de Europese eisen wil voldoen, de geknipte gids voor advies over milieu, gezondheid en veiligheid.