Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
DIENSTEN
terugkeren afdrukvoorbeeld
Koolstofbalans
Ga de uitdagingen van de klimaatverandering aan.
Verminder uw energieafhankelijkheid en verhoog uw winstgevendheid.
 
Meer hittegolven, meer stormen, een temperatuurstijging, verminderde beschikbaarheid van water, vermindering van de primaire energiebronnen, stijging van de energiekosten ... Stuk voor stuk factoren die het gevolg zijn van de klimaatverandering. De uitstoot van broeikasgassen (BKG's) ten gevolge van onze activiteiten (verbranding, vervoer, afvalverwerking, gebruik van producten enz.) moet dus dringend worden gereduceerd om ieders toekomst veilig te kunnen stellen.

De oplossing: een Koolstofbalans van uw activiteiten opmaken, uw uitstoten verminderen en uw restemissies compenseren.

Vertaal uw uitstoten in cijfers
Om uw CO2-uitstoten te bepalen, doen we een beroep op de Koolstofbalans® uit ADEME, waarvoor AGECO Environmental consulting de erkenning heeft en die compatibel is met de ISO 14064-norm en het initiatief GHG Protocol.
 
Wat maakt de Koolstofbalans® mogelijk?
 • Een globale evaluatie van de uitstoten: er wordt rekening gehouden met alle broeikasgasuitstoten die het gevolg zijn van uw activiteiten.
 • Een strategische economische simulatie: de gevoeligheid van uw onderneming voor de schommelingen in de energieprijzen en de CO2-taxatie wordt gesimuleerd.
Reduceer uw uitstoten
Met behulp van een actieplan – dat wordt voorgesteld na de opstelling van de Koolstofbalans en vaak hand in hand gaat met een milieubeheersysteem (ISO 14000 bijvoorbeeld) – kunt u uw uitstoten terugdringen.
 
Compenseer uw uitstoten
U kunt uw restemissies compenseren door te investeren in duurzame projecten voor koolstofbesparingen:
 • Hernieuwbare energie (zonne-energie, windenergie, geothermie enz.)
 • Energie-efficiëntie: energievalorisatie van een verbrandingsoven, een stortplaats enz
 • Bosbouw: duurzame herbebossing van zones die intensief werden ontbost.
Door in deze duurzame projecten te investeren, kunt u een Neutrale Koolstofbalans bereiken en het internationaal erkende label van de Gold Standard Foundation in de wacht slepen.

Wij helpen u met:
 • de analyse van uw behoeften
 • de organisatie van de gegevensinzameling
 • de bepaling van de grootste emissieposten
 • de voorstelling en argumentering van actieplannen
 • de keuze en uitvoering van reductieacties
 • de financiële en ecologische evaluatie van de ondernomen acties
 • de keuze van een duurzaam compensatieproject
 • de communicatie rond uw acties tegen de klimaatverandering