Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
DIENSTEN
terugkeren afdrukvoorbeeld
Audits
AGECO heeft aanzienlijke ervaring op het gebied van audits, hoofdzakelijk in de industriële sector maar ook in de vastgoedsector.

Een audit kan worden verricht in het kader van een regularisatie, een overname of verkoop van een goed, om non-conformiteiten en potentiële risico’s aan het licht te brengen, ter ondersteuning van kredietaanvragen bij bankinstellingen (soms is de audit zelfs verplicht) of onderhandelingen met verzekeringsmaatschappijen.

Een auditopdracht omvat enerzijds gesprekken met de bevoegde personen (milieu-/veiligheids-/ gezondheidsverantwoordelijke, productie-/onderhoudsverantwoordelijke, enz.) en anderzijds een analyse van bestaande documenten (vergunningen, historiek van de site, onderhoudsattesten van de technische installaties, emissiemetingen, afvalregister, asbestinventaris, bodemonderzoeken, bestaand milieu- en veiligheidsbeheersysteem, enz.). Het gaat erom een grondige plaatsbeschrijving van de bestudeerde site op te maken en de toestand te vergelijken met de geldende wetten en met de wetgeving in voorbereiding. Voor de vastgestelde non-conformiteiten of risico’s worden preventieve of corrigerende maatregelen voorgesteld met een bijbehorende kostenraming.