Brussels Greenfield: grants for remediation
2010-04-23

Let AGECO help you getting grants for soil remediation in the Brussels Region thanks to Brussels Greenfields !

BREEAM takes clearly the lead
2009-10-28
Sustainable construction: Ageco is on its way to become very soon BREEAM Assessor and may from now on assist you for your sustainable projects!
Realty 2010: let's talk Real Estate!
2010-05-27
AGECO is about to open in June a new office near Gent in Belgium. You will be kept informed as soon as possible.
home | contacteer ons | hoe ons te bereiken | sitemap votre langue | your language
informatie
DIENSTEN
terugkeren afdrukvoorbeeld
Waterbeheer
Op het gebied van waterbeheer, zoekt AGECO oplossingen om het waterverbruik en het afvalwaterbeheer van bedrijven te optimaliseren.

De AGECO-deskundigen analyseren de waterbehoeften van het bedrijf (proceswater, schoonmaak-, sanitair water, ....) met het doel het verbruik ervan te beperken. Zij stellen niet alleen technische oplossingen (proceswijzigingen, keuze van toestellen, recuperatie van proces- en hemelwater, enz.) maar ook menselijke oplossingen voor (beste praktijken voor de schoonmaak bijvoorbeeld). AGECO heeft een grote deskundigheid opgebouwd op het gebied van watervoorziening (hydrogeologische studies, pompproeven, opstellen van bestekken voor winningsputten, follow-up van werken, bijstand bij de oplevering).

Wat betreft de afvalwaterafvoer, bestuderen de AGECO-deskundigen de afgevoerde hoeveelheid en het gehalte vervuilende stoffen. Op basis van deze gegevens helpen ze de ondernemingen niet alleen bij de dimensionering van hun afvalwaterzuiveringsstations maar werken ze tevens preventieve acties uit (keuze van producten, verwijdering van het voortgebrachte afval, enz.).